آینده صندوق بازنشستگی بازار سرمایه سرمایه گذاری

آینده: صندوق بازنشستگی بازار سرمایه سرمایه گذاری اخبار اجتماعی

اماواگرهای پیشنهادتازه مجلس ، چگونه می‌توان قیمت مسکن را کنترل کرد؟

در حالی که کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد ایجاد سامانه قیمت گذاری املاک در هر منطقه را به متولی بخش مسکن داده هست، کارشناسان می گویند این سیاست به زیاد ک..

ادامه مطلب