آینده صندوق بازنشستگی بازار سرمایه سرمایه گذاری

آینده: صندوق بازنشستگی بازار سرمایه سرمایه گذاری اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی دختران بیشترین قربانیان کودک آزاری

سمانه علی نژاد در گفت و گو با ایسنا افزود: براساس آمارها مرسوم ترین خشونت در دنیا و حتی کشور عزیزمان ایران کودک آزاری بوده و دختران بیشترین قربانیان کودک آزاری

دختران بیشترین قربانیان کودک آزاری

دختران بیشترین قربانیان کودک آزاری

عبارات مهم : والدین

یک مدرس دانشگاه گفت: دختران بیشترین قربانیان کودک آزاری هستند.

سمانه علی نژاد در گفت و گو با ایسنا افزود: براساس آمارها مرسوم ترین خشونت در دنیا و حتی کشور عزیزمان ایران کودک آزاری بوده و دختران بیشترین قربانیان کودک آزاری هستند.

علی نژاد خاطرنشان کرد: هرگونه واکنش‌ها یا اقدامی که به سلامت جسمی، روحی، روانی و رشد کودک صدمه جدی بزند کودک آزاری می نامند.

دختران بیشترین قربانیان کودک آزاری

این مدرس دانشگاه، عوامل خانوادگی، فرهنگی و روانی را از عوامل مهم بروز کودک آزاری دانست و تصریح کرد: عدم آگاهی خانواده های از روش فرزند پروری، تحصیلات کم پدر و مادر، طلاق و جدایی و پرسشها معیشتی از جمله عوامل خانوادگی و و زندگی در گروه های اجتماعی و فرهنگی پایین از جمله عوامل فرهنگی بروز کودک آزاری است.

علی نژاد، کودک آزاری را به 3 بخش آزار جسمی، عاطفی و جنسی تقسیم و اظهار کرد: کتک زدن و صدمه جسمی به کودک جزء آزار جسمی بوده و بی توجهی به کودک، مواظبت ناسالم و نادرست از کودک، بازماندن از تحصیل و پرخاشگری والدین جزء آزارهای عاطفی و تعرض جنسی به کودک جز آزار های جنسی کودک به شمار می روند.

سمانه علی نژاد در گفت و گو با ایسنا افزود: براساس آمارها مرسوم ترین خشونت در دنیا و حتی کشور عزیزمان ایران کودک آزاری بوده و دختران بیشترین قربانیان کودک آزاری

وی نقش رسانه ها در کم کردن کودک آزاری را بسیار موثر دانست و گفت: رسانه ها با تولید برنامه های خانواده محور و آموزشی می توانند در آموزش نحوه صحیح تربیت کودک به والدین نقش بسزایی داشته باشند. رسانه ها باید به والدین بیاموزند در تربیت کودک به اندازه توان و رشد وی از او انتظار انجام کار داشته باشند لیکن کودک در موقعیت های متفاوت واکنش‌ها های دارد که باید براساس آگاهی هایش به آنها پاسخ دهد.

این مدرس دانشگاه، مهمترین راهکار کم کردن درمان کودک آزاری را اقدام به درمان والدین و آگاهی دادن به آنها دانست و خاطرنشان کرد: اجرای برنامه های آگاهی سازی و ارائه اطلاعات به والدین، تلاش در جهت کم کردن فقر واعتیاد و بیکاری، دسترسی کودکان و والدین آنها به مراکز مشاوره ای، ارتقای سطح آموزشی و امکانات تفریحی کودکان، برطرف هرگونه تبعیض و نابرابری در مورد کودکان و تصویب قانون در خصوص منع قانونی اقدام به خشونت علیه کودکان از جمله عوامل کم کردن کودک آزاری در جامعه است.

این روانشناس افزود: کودکان آسیب پذیرترین افراد جامعه هستند و اگر در تربیت و شگل گیری شخصیت فردی آنها دقت و توجه نشود پرسشها اساسی جهت فرد و جامعه به وجود خواهد آورد.

دختران بیشترین قربانیان کودک آزاری

واژه های کلیدی: والدین | دختران | والدین | کودکان | دانشگاه | دانشگاه | تربیت کودک | کودک آزاری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog